-  C O A C H I N G -

Bij coaching staat niet het probleem centraal maar de gewenste oplossing of het gewenste doel. Door mijn oplossingsgerichte aanpak help ik je zaken te ordenen, nu en in de toekomst. Daarnaast reik ik interventies aan zodat het mogelijk wordt voor je om:

 • je probleem op te lossen of te hanteren;
 • antwoorden op vragen te vinden;
 • kennis en vaardigheden te ontwikkelen;
 • inzichten te ontwikkelen;
 • ongebruikte mogelijkheden te benutten.

Je leert je persoonlijke kracht en probleemoplossend vermogen beter kennen en te benutten.

 

 

-  T H E R A P I E   -

Sommige vragen of klachten zijn niet gemakkelijk op te lossen. Bij therapie, anders dan bij coaching, wordt de vraag verder en dieper onderzocht. Zo komen meer oorzaken naar voren en wordt er meer aandacht besteed aan het onderzoeken en verwerken van ervaringen uit het verleden.

Door geïntegreerd te werken, vanuit verschillende theoretische kaders met een combinatie van diverse methodes, word je begeleidt op een cliëntgerichte manier. Afhankelijk van je klacht en persoonlijkheid worden de verschillende methodes aangereikt. Ook voor therapie geldt dat de vorm van begeleiding gericht is op:

 • je probleem te kunnen hanteren of voor je problemen oplossingen vinden;
 • antwoorden op vragen vinden;
 • kennis en vaardigheden ontwikkelen;
 • inzichten ontwikkelen;
 • ongebruikte mogelijkheden leert benutten.

Daarnaast onderscheidt therapie zich van coaching doordat deze ook gericht is op:

 • ontwikkelen van inzichten uit het verleden;
 • verwerken van traumatische ervaringen uit het verleden.

Ook tijdens therapie wordt de oplossingsgerichte benadering ingezet. Door wat langer stil te staan bij de klacht zelf of terug te gaan naar het verleden krijg je andere inzichten en kun je problemen verwerken. Hierdoor is het mogelijk om je klacht op een andere manier te benaderen. Je krijgt meer ruimte voor persoonlijke groei.

Tijdens de intake bespreken we het doel van het traject. In samenspraak, afgestemd op je voorkeur en je doelen, stellen we een plan van aanpak op. Centraal staat het komen tot een voor jou gewenste verandering.

Mogelijke methodes die ik gebruik bij coaching en therapie zijn: hypnotherapie, cognitieve gedragstherapie, RET, Mindfulness, EMDR, NLP en innerchild en lichaamsgerichte hypnotherapie.