-  K o s t e n   -

Afspraken & kosten

Een afspraak maken kan  zowel telefonisch als via e-mail.

Door mijn registratie bij de RBCZ ben ik vrijgesteld van btw voor de behandeling van de individuele cliënt. Hierdoor vervalt de btw op het kennismakingsgesprek en op individuele sessies.

Een kennismakingsgesprek duurt ongeveer 30 minuten en kost 25 euro. Het doel van dit gesprek is om te kijken welke problematiek er speelt en of we hier samen aan kunnen werken. De vervolgsessies kosten 80 euro per keer en duren ongeveer 1,5 uur. 

Als we na het kennismakingsgesprek besluiten om een vervolgsessie te plannen, dan stel ik samen met jou een behandelplan op en vraag ik je ook om een behandelovereenkomst te tekenen. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als je behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht door de WGBO. Als therapeut ben ik verplicht de door jou verstrekte gegevens op een zorgvuldige manier te verwerken en te beheren. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Informatie aan derden mag uitsluitend met jouw schriftelijke toestemming worden verstrekt. De wettelijke bewaartermijn van jouw dossier is 20 jaar. Klik hier voor het privacy reglement.

Onder het kopje informatie staat mijn beroepscode. Ook vind je onder de links de algemene en privacy voorwaarden van mijn praktijk.

Betaling is alleen contant mogelijk aan het eind van de sessie tenzij anders afgesproken. Je ontvangt een factuur die meteen na de sessie wordt meegegeven. Declaraties kun je achteraf zelf bij je ziektekostenverzekeraar indienen. Een sessie die tot 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt niet in rekening gebracht.

Vergoeding zorgverzekeraars

Ik ben in bezit van een AGB code, waardoor vergoedingen door zorgverzekeraars mogelijk is. Raadpleeg je zorgpolis of neem contact op met je zorgverzekeraar omdat vergoedingen ook afhankelijk zijn van het gekozen pakket. Je hebt een aanvullende verzekering nodig om mogelijk gebruik te kunnen maken van de vergoeding.

Jesta Praktijk voor hypno-psychotherapie /Marian van Well-Philipse is niet aansprakelijk als blijkt dat je verzekering de therapie toch niet vergoed.

 

Zorgverlenernummer: 90039936
Praktijkcode: 90018386

 

NBVH

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten.
NBVH Registratienummer: 09039
De NBVH draagt zorg voor de kwaliteitsbewaking van de aangesloten therapeuten.

RBCZ

Ik ben aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
onder registratienummer 403326R.
De RBCZ staat garant voor gekwalificeerde HBO-therapeuten.

TCZ

Ook ben ik aangesloten bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg.
Daarom ben ik gerechtigd tot het voeren van de titel:

Registertherapeut BCZ®

Klacht en tuchtrecht

Je mag ervan uitgaan dat de werkzaamheden binnen mijn praktijk zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Mochten er toch klachten zijn over de behandeling of de manier van werken dan is het goed om dit kenbaar te maken. Ik ben ervan overtuigd dat we er samen uitkomen. 
Mocht dat niet het geval zijn dan kun je voor het klachtrecht je wenden tot de beroepsvereniging NBVH t.a.v. de klachtencommissie Stadsplateau 7-8.22  3521 AZ Utrecht. (www. hypnotherapie.nl)

Als NBVH therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz die vanaf januari 2017 van kracht is. De klachtenregeling kun je hier inzien.

Ik ben aangesloten bij de SCAG die zorg draagt voor de klachten en geschillenregeling.

In het kort is de klachtenregeling als volgt: je dient een klacht in bij de klachtencommissie van de NBVH en deze kijkt of je klacht door gaat naar de klachtenfunctionaris. Deze kiest of voor mediation, of verwijst door naar de geschillencommissie ( SCAG) of in ernstige zaken naar de Tuchtcommissie ( TCZ).

Verdere informatie is hierover is terug te vinden op de site van hypnotherapie.nl of SCAG, beiden te vinden onder het kopje links op deze website.
Ook liggen in mijn praktijk folders over de SCAG en heb ik een klachtenprotocol.

KvK nummer: 14122034